Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

COVID-19-toeslag voor gezinnen in financiële moeilijkheden

Gepubliceerd op  wo 05 aug 2020

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van 120 euro via het Groeipakket (de voormalige kinderbijslag). Je moet zelf een aanvraag indienen! Je kan de COVID-19-toeslag nog tot en met 31 oktober aanvragen bij je eigen kinderbijslagfonds.

Hulp nodig bij de aanvraag? Contacteer de sociale dienst van je gemeente.

De toeslag is er voor gezinnen:

 • Met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
 • EN die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met januari of februari 2020;
 • EN waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213.30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Wie kan de toeslag aanvragen?

Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Je moet zelf een aanvraag indienen. Wie het Groeipakket voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen.

Hoe de toeslag aanvragen?

Je vraagt de toeslag aan je eigen kinderbijslagfonds:

 • MyFamily, info@myfamily.be, 03 221 08 11
 • KidsLife Vlaanderen, vlaanderen@kidslife.be, 050 47 42 99 of 078 48 23 45
 • Parentia, vlaanderen@parentia.be, 02 549 72 19
 • FONS., welkom@fons.be, 078 79 00 07
 • Infino: vlaanderen@infino.be, 078 15 12 30

Dat kan tot en met 31 oktober 2020. Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen. Bijvoorbeeld:

 • loonfiches
 • attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen
 • verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Wat als je gescheiden bent?

Zijn jullie beiden begunstigden van het Groeipakket en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder (co-ouderschap)? Dan kan elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Woont je kind meer dan de helft van de tijd bij jou? Of ben jij de enige begunstigde van het Groeipakket? Dan krijg jij de volledige toeslag als je er recht op hebt.

Meer info of hulp bij de aanvraag: contacteer de sociale dienst van je gemeente.

Zie ook https://www.groeipakket.be/nl/COVID19