Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Gezinscoachen - Tijdelijk aanbod tijdens Corona

Vanuit het Huis van het Kind kunnen de gezinscoachen (POWer, Laat je tanden zien) ruimer ingeschakeld worden tijdens de corona-periode voor een algemene doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen.

Aanbod

Kwetsbare gezinnen met kinderen waar er een bezorgdheid is bij scholen en armoedeverenigingen kunnen verwezen worden naar de gezinscoachen. Zij zullen de gezinnen telefonisch contacteren en een brede vraagverheldering doen. Op basis van deze vraagverheldering zoeken ze samen met het gezin uit welke rechten het gezin heeft, welke hulp nodig is en hoe die kan opgestart worden. Ze blijven het gezin aanklampend opvolgen tot de hulpverlening op punt staat. Ze blijven in nauw contact staan met de aanmelder die nadien het gezin terug opvolgt.

Voorwaarden voor gezinsbegeleiding

 • Gezin in armoede
 • Gezin met kinderen tot en met 18 jaar
 • Gezin woont in Balen, Mol, Dessel of Retie
 • Gezin waar de veiligheid van de kinderen mogelijk in het gedrang komt

Wat kunnen onze gezinscoachen doen:

 • Brede vraagverheldering
 • In kaart brengen van rechten en gezinnen helpen tot hun rechten te komen
 • Samen met het gezin structuur aanbrengen in het gezin
 • Telefonische begeleiding en begeleiding per e-mail
 • Kortdurende begeleiding aanvullend op de begeleiding/contacten van andere diensten
 • Gezinnen toeleiden naar de juiste/nodige diensten
 • Co√∂rdinatie/afstemming van de zorg

Wat kunnen onze gezinscoachen niet doen:

 • Psychologische hulpverlening
 • Al dan niet begeleiding aan huis (afhankelijk van de Corona-maatregelen)
 • Begeleidingen overnemen die al gebeuren door andere diensten

Procedure:

Aanmeldingsformulier invullen en bezorgen aan huisvanhetkind@gemeentemol.be

De gezinscoachen bevestigen of het gezin al dan niet in aanmerking komt en laten weten wanneer de gezinscoaching kan starten. Bij goedkeuring neemt de gezinscoach zelf contact op met het gezin.

Meer info: Huis van het Kind - huisvanhetkind@gemeentemol.be