Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Hoe is 't Jom? De resultaten.

Gepubliceerd op  do 04 feb 2021
Maar liefst 47% van de 500 jongeren die de welzijnsbevraging ‘Hoe is ’t jom’ invulden, vinden de coronamaatregelen onvoldoende duidelijk. Daarnaast missen ze hun sociale contacten en vervelen ze zich. 40% van hen geeft bovendien aan ‘soms geen zin te hebben in de dag’. Tijd dus voor acties op maat!

Huis van het Kind en Groep Intro slaan in opdracht van het gemeentebestuur de handen in elkaar om gerichte acties uit te werken voor onze jongeren. De opstart van coronaveilige wandelgesprekken is alvast een eerste initiatief. Ook het project ‘Shoot’ – waarmee we het zelfbeeld van de jongeren opkrikken – past perfect in dit verhaal.

29,6% van de jongeren die de vragenlijst invulden, bevindt zich in de leeftijdscategorie van 12 tot 14 jaar, 20,6% is 15 tot 17 jaar oud en 49,9% is 18-26 jaar. 65% van de bevraagden woont in onze gemeente. De anderen komen uit de omliggende gemeenten.

Bekijk hier de infografiek met de grote conclusies of raadpleeg het volledige rapport via deze link.

 

De resultaten van de bevraging

Gelukkig of niet?

De jongeren hadden maar 6,5 seconden nodig om een antwoord te formuleren op de vraag ‘Voel ik me de laatste weken gelukkig?’. Hierbij gaf 10,6% van de jongeren aan zich niet echt te gelukkig te voelen de laatste weken, de anderen meestal of soms.

Favoriete bezigheid tijdens lockdown?

Jongeren vonden massaal een uitlaatklep in sportieve activiteiten. Wandelen met familie, vrienden of huisdieren behoort tot de topactiviteiten. Maar ook lopen, voetballen, fietsen, skaten of paardrijden zijn favorieten. Dit zet het gemis aan vrijetijdsactiviteiten via hun sportclub of jeugdverenigingen extra in de kijker.

Jongeren blijven niet in hun kot zitten, 84% komt effectief buiten. Ongeveer de helft van deze groep trekt de natuur in. 

Bezig houden lukt, plezant is het niet

Naast sporten, gamen, films of series kijken, krijgen ook koken, bakken en creatief bezig zijn met muziek en kunst een belangrijk aandeel in de vrijetijdsactiviteiten. Kortom, jongeren doen hun best om hun tijd zo zinvol mogelijk in te vullen. Echter 42,2% van de jongeren geeft aan dit een vervelende periode te vinden.

Het gezin krijg belangrijke plaats

Het gezin krijgt voor veel jongeren een belangrijke plaats om de coronatijd op te vullen, alsook hun lief en knuffelcontact. 

Gemis aan sociale contacten het moeilijkst

Het gemis aan sociale contacten vormt een groot struikelblok bij jongeren. Vrienden enkel online kunnen ontmoeten, geeft het gevoel een stukje jeugd kwijt te zijn en veroorzaakt eenzaamheid. Het ontbreken van sporttrainingen, het stopzetten van de werking in de jeugdbeweging en het gedeeltelijk online naar school gaan voor bepaalde groepen versterkt dit.

Corona houdt hen bezig

Jongeren zijn bezorgd om corona. Zelf besmet raken of het risico dat familie of vrienden ernstig ziek worden, houdt hen sterk bezig. Respectievelijk 45 en 91% van de jongeren piekert hierover. Maar liefst 47% geeft aan dat de (almaar wijzigende) regels voor hen niet duidelijk zijn. Hieraan extra aandacht besteden tijdens de lessen op school zou voor hen een oplossing betekenen. 

Online les volgen zwaarder dan fysiek

Online les volgen valt de jongeren zwaar. Concentratie vormt hierbij de grootste moeilijkheid. Meer afwisseling en interactie kan de aandacht en concentratie verhogen. Daarnaast gaven jongeren de tip om de digitale les niet meteen af te sluiten maar nog een informeel momentje in te lassen.

Wandelgesprekken

Jongeren kunnen veelal binnen hun eigen gezin of bij vrienden terecht met hun bezorgheden rond corona. Wel heeft 16,1% interesse in wandelgesprekken met een jongerenbegeleider of leerkracht. 

Een plek voor zichzelf hebben is belangrijk

Jongeren hebben nood aan een plek waar ze zich kunnen terugtrekken. 82,8% van de bevraagden heeft zo’n plekje, 9,8% beschikt niet over zo’n plaats. In lijn met deze nood geven ze ook aan dat een chillplekje in het groen met een binnenruimte waar ze kunnen niksen, creatief mogen zijn en samen kunnen komen in het Centrum een must is.

Aftellen naar een leven zonder beperkingen

Jongeren kijken er enorm naar uit om weer samen te komen met vrienden en uit te gaan. Maar ook naar familie kunnen gaan en familiefeestjes bijwonen staan hoog op het verlanglijstje. Ze dromen ervan om terug dingen te kunnen doen ‘zonder nadenken’ en bezig te zijn met hun favoriete hobby’s.

Realistisch perspectief

Bij het invullen van de bevraging eind december 2020 denkt bijna 70% van de jongeren binnen 6 tot 12 maanden opnieuw een ‘normaal’ leven te kunnen hebben. 22% vermoedt dat het langer dan een jaar zal duren.

 

Wat nu? Tijd voor actie

Het huis van het kind en Groep Intro slaan in opdracht van het gemeentebestuur de handen in elkaar om aan de slag te gaan met de resultaten van de bevraging. Volgende concrete acties zullen worden opgestart:

Wandelgesprekken
Een 20-tal jongeren gaf in de bevraging aan nood te hebben aan een wandelgesprek met een jongerenwerken van Groep Intro of het JAC. Zij worden rechtstreeks aangesproken door een maatschappelijk werker die met hen een gesprek inplant zodat ze in een ontspannen sfeer kunnen praten over wat hen bezig houdt.

Jongerendenktank
De jongeren komen samen met een begeleider van Groep Intro om mee na te denken en mee te werken aan een Mol dat ‘jongerenproof’ is.

Shoot
Groep Intro lanceert in het Sint-Lutgardisinstituut het project ‘Shoot’. Aan de hand van workshops gaan bepaalde klassen aan de slag rond het versterken van hun zelfbeeld. 

Wandeling in het Centrum
Jongeren willen op een veilige manier buiten komen en buiten school contact hebben met anderen. In samenwerking met de dienst toerisme werken het Huis van het Kind en Groep Intro aan een jongerenwandeling in het Centrum waaraan jongeren coronaveilig kunnen deelnemen.

Verduidelijking regels via de scholen
Door almaar wijzigende coronamaatregelen hebben jongeren niet altijd een duidelijk beeld van wat wel of niet mag en kan. In overleg met de scholen bekijken we hoe dit op een aantrekkelijke manier kunnen opnemen in het lessenpakket.

Coronaproof exameninblaas
Omdat feestjes hoog op het verlanglijstje staan, probeert de dienst jeugd en sport samen met een aantal externe partners een coronaproof exameninblaas te organiseren in mei. Uiteraard als de coronamaatregelen het dan toelaten. Zo krijgen de jongeren alvast de kans om stoom af te laten voor een zware examenperiode.

Meer info:

Huis van het Kind, 014 33 16 00, dagmar.gooris@gemeentemol.be 

Groep Intro, 0473/53.09.01, kim.weckx@groepintro.be