Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

INFO Webinar - Vermoeden van kindermishandeling, wat nu?

Gepubliceerd op  ma 13 dec 2021
Op 8 december 2021.

Situaties van KM (kindermishandeling) en IFG (Intra Familiaal Geweld) blijven vaak om allerlei redenen onder de radar. Kinderen zijn loyaal aan ouders en weten niet of ze mogen spreken over wat zich thuis afspeelt. Bij ouders spelen vaak gevoelens van schaamte en schuld waardoor zij moeilijk de stap naar hulp zetten. Omstaanders vinden het moeilijk om actief in te grijpen, want wat als we een foute inschatting maken? En mogen we ons wel bemoeien met wat zich privé bij anderen afspeelt?

Tijdens het vorige Webinar in februari 2021, stonden we stil bij de impact van traumatische stress op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, en bij het feit dat traumatische stress voor ernstige emotionele ontregeling kan zorgen bij kinderen, jongeren en ouders. We illustreerden dat geweld in huis op allerlei vlakken ernstige gevolgen kan hebben op het functioneren en het welbevinden van kinderen en jongeren, en de ouder-kind relatie fors onder druk kan zetten.

Gezien de impact van geweld in huis op kinderen, en gezien het voor ouders en kinderen niet evident is om zelf de stap naar hulpverlening te zetten, is het van groot belang dat signalen van geweld gedetecteerd worden, en dat er op een zorgzame en duidelijke manier met ouders en kinderen over deze signalen gesproken wordt.

Detectie van signalen, en deze signalen bespreekbaar maken, vormt een belangrijk maar vaak ook complex onderdeel van de globale aanpak van geweld en kindermishandeling.

Tijdens deze vorming willen we stilstaan bij de detectie van signalen en het spreken met ouders over verontrusting. We willen eveneens stilstaan bij de complexiteit van deze situaties, de verschillende belangen en het maken van een risico inschatting. Tenslotte willen we benadrukken dat voor een goede detectie en aanpak van situaties van geweld, samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie onontbeerlijk is.

Deze studiedag werd opnieuw gegeven door Dr. Inge Vanderstraete. Zij is kinderpsychiater en werkzaam op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling als medisch directeur en vertrouwensarts. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk, is betrokken als trainer bij vormingscentrum Rapunzel en heeft een bijzondere interesse in de impact van complex trauma op de ontwikkeling van kinderen.

Voor de inleefoefeningen zorgde Sofie Claes, co├Ârdinator Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Turnhout.