Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Kleuterscholen ontvangen 5 euro per kleuter voor realiseren projecten

Gepubliceerd op  wo 29 aug 2018
Het Huis van het Kind Balen-Dessel-Mol-Retie lanceerde eind 2017 een oproep aan alle kleuterscholen op haar grondgebied om een actie op te zetten die past binnen de doelstellingen van het Huis van het Kind. Er werd massaal gereageerd door alle kleuterscholen. Zij kregen elk 5€ per kleuter.

 

De acties van onze scholen moest aansluiten bij de doelstellingen van Huis van het Kind. Meer specifiek diende de actie in te zetten op één van volgende thema’s:

  • Ondersteuning van leerkrachten in het herkennen van of omgaan met bepaalde problematieken
  • Betrekken van ouders bij het schoolgebeuren
  • Stimuleren en versterken van onderwijskansen bij kleuters
  • Bevorderen van het psychisch en lichamelijk welzijn van kleuters en hun gezin

 

Ingediende projecten

Er werd massaal gereageerd, alle kleuterscholen dienden een voorstel in. Zij kregen elk 5€ per kleuter. De voorstellen waren uiteenlopend:

 • Pedagogische studiedag en vormingen voor leerkrachten (body-map, relaxatie, yoga)
 • Voorleeshoek voor kleuters inrichten + koffers maken rond thema’s (scheiding, sterfte, ziekte, verhuis, gezinsuitbreiding, …)
 • Aanschaf en ontwikkelen van educatief materiaal dat gericht is op fijne motoriek, sociale vaardigheden, weerbaarheid, versterken van onderwijskansen
 • Rugzakjes met educatief materiaal/Taaltasjes ontwikkelen voor taalstimulering
 • Aankoop van materialen om psychisch welzijn van de kleuters te bevorderen en sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen, ontwikkelen van taalstimulering
 • Poëziekoffer maken
 • Voorleesochtend voor kleuters met een gezond ontbijt

 

We bedanken alle scholen om zo creatief en enthousiast te werken rond de ontwikkeling van onze kleuters.

 

Meer info: coördinator Huis van het Kind, Dagmar Gooris, 014 33 15 81, dagmar.gooris@gemeentemol.be