Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Linking Youth Up

Gepubliceerd op  di 23 nov 2021
Digitale versterking van kwetsbare jongeren (16-25 jaar)

Met #LJW Baldemore zetten het JAC, Jeugdhuis Tydeeh en Huis van het Kind Baldemore in op de digitale versterking van kwetsbare jongeren van 16 tot 25 jaar die wonen in Balen, Dessel, Retie of Mol gekoppeld aan een activeringstraject. Ze krijgen een laptop, vervolgens organiseren we workshops op maat en online nazorg. Door de jongeren tegelijk een activeringstraject aan te bieden, begeleiden we hen in het maken van juiste keuzes in hun traject naar opleiding/werk.

Van de jongeren vragen we het engagement om een traject aan te gaan met een van de partners (waarin ook hun deelname aan workshops wordt opgevolgd) en hun akkoord voor een samenwerkingsovereenkomst. Zo willen we een goed gebruik van het materiaal en de ondersteuning garanderen. Na dit traject wordt de laptop eigendom van de jongere. Ook anderstalige jongeren komen in aanmerking.

We hanteren volgende criteria. De jongere:

  • heeft begeleiding of een activeringstraject bij een kern- of toeleidingspartner of is bereid om een traject op te starten
  • zit in een (financieel) kwetsbare situatie (waardoor hij geen eigen computer heeft)
  • heeft beperkte digitale vaardigheden
  • kan motiveren waarom een laptop een meerwaarde zou zijn in zijn traject

Deze criteria worden vooraf afgetoetst door de toeleider.

Gelieve contact te nemen met jac@cawdekempen.be .

De aanmeldingen worden gescreend door een jury, samengesteld uit de samenwerkingspartners. Zij bepalen wie in het project kan stappen en geeft bericht aan de aanmelder.

Indien er nog verdere vragen zijn, contacteer Clara Marinus (jac@cawdekempen.be)

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de Stichting P&V, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.