Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Sleutelfiguur opvoedingsondersteuning Mol

Heb je vragen over de opvoeding van je kind(eren) en woon je in Mol? Dan kan je terecht bij de sleutelfiguur voor opvoedingsondersteuning Rob Philipsen (014 33 15 50, rob.philipsen@ocmwmol.be). Hij zal je doorverwijzen naar de juiste instantie.

Verder organiseert Rob infoavonden over opvoedingsthema’s, maar bijvoorbeeld ook activiteiten voor kinderen in het kader van de Week van de Opvoeding.

Hij werkt nauw samen met andere diensten en organisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld samenwerkingen met scholen om hen te ondersteunen bij het organiseren van infoavonden. Het uitwerken van projecten of samen met andere organisaties projecten mee uitdenken passen ook binnen deze samenwerking, bv. het project huiswerkbegeleiding voor kinderen van het eerste leerjaar.

Daarnaast behoren overleg en netwerking ook tot zijn takenpakket. Hij neemt deel aan het jeugdwelzijnsoverleg, het subregionaal overleg opvoedingsondersteuning, …

 

Aanmelding

Telefonisch of per mail.