Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Vectamus

Vectamus betekent ‘laten we samen dragen’.

Vectamus is een project dat diagnostiek en begeleiding biedt aan kinderen en ouders uit kansarme gezinnen die kampen met psychische of psychiatrische moeilijkheden. Het centrum Vector biedt:

 • ¬†multidisciplinaire psychiatrische (diagnostische) evaluaties van het kind
 • ¬†systeem-en contextevaluaties en kortbegeleidingen
 • ¬†consulterende en opvolgevaluaties

Dit aanbod wil toegankelijk en laagdrempelig zijn. Er wordt samengewerkt met de vertrouwde hulpverleners van het gezin.

De hulpverleners werken aan een verlaagd tarief. Materiaal, infrastructuur en testonderzoek worden ter beschikking geteld.

Kostprijs

Gratis voor kansarme gezinnen (dankzij fundraising en sponsoring).

Aanmelding

Aanmelding kan enkel via de deelnemende partners van het project.

Voorwaarden voor aanmelding:

 • gezin in kansarmoede
 • het gezin kan niet terecht in het reguliere aanbod (GGZ of ander gesubsidieerd aanbod)
 • vermoeden van een psychische/psychiatrische problematiek bij ouder en/of kind
 • In begeleiding zijn bij één van de deelnemende partners van het project
 • OCMW’s van Balen, Dessel, Mol en Retie
 • AIKO
 • Vzw De Waaiburg
 • Vierdewereldwerking Ons Huis
 • CAW De Kempen
 • Dienst Pedriatrie Heilig Hart Ziekenhuis Mol
 • Centrum Vector
 • CIG De Merode

Wachtlijst

Beperkte wachttijd, na teamoverleg bij centrum Vector