Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Groeien Zonder Zorgen

 

Een project om gezinsarmoede te bestrijden reeds vanaf de prille zwangerschap.

 

We willen met dit project de zorgverlening in de perinatale periode coördineren, waardoor er minder gezinnen uit de boot vallen en kwetsbare zwangeren beter ondersteund en geïnformeerd worden.

 

Groeien zonder zorgen:

  • begeleidt gezinnen op een outreachende manier en leidt hen toe naar de nodige dienstverlening
  • brengt het perinataal netwerk in Baldemore in kaart
  • bevordert samenwerking en het delen van expertise in het netwerk

 

KOSTPRIJS

Gratis voor kwetsbare gezinnen (dankzij projectsubsidie van de Federale Overheid)

 

AANMELDING

Aanmelding kan enkel via doorverwijzing van:

- huisarts

- gynaecoloog

- sociale dienst van het ziekenhuis

- vroedvrouw

- Kind en Gezin

- OCMW

- Andere hulpverlening

 

Aanmeldingscriteria:

- kwetsbaar gezin

- vanaf zwangerschapswens tot 1 jaar na de geboorte

- regio Balen, Mol, Dessel, Retie

 

WACHTLIJST

 

Geen wachttijd