Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

POWer

Een project om gezinsarmoede te bestrijden reeds vanaf de prille zwangerschap.

We willen POWer de zorgverlening in de perinatale periode co├Ârdineren, waardoor er minder gezinnen uit de boot vallen en kwetsbare zwangeren beter ondersteund en ge├»nformeerd worden.

POWer

  • begeleidt gezinnen op een outreachende manier en leidt hen toe naar de nodige dienstverlening
  • brengt het perinataal netwerk in Baldemore in kaart
  • bevordert samenwerking en het delen van expertise in het netwerk

KOSTPRIJS

Gratis voor kwetsbare gezinnen (dankzij projectsubsidie van de Federale Overheid)

AANMELDING

Aanmelding kan enkel via doorverwijzing van:

- huisarts

- gynaecoloog

- sociale dienst van het ziekenhuis

- vroedvrouw

- Kind en Gezin

- OCMW

- Andere hulpverlening

Aanmeldingscriteria:

- kwetsbaar gezin

- vanaf zwangerschapswens tot 1 jaar na de geboorte

- regio Balen, Mol, Dessel, Retie

WACHTLIJST

Geen wachttijd