Schoolgaande kinderen

Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Naar school gaan kost geld. Een schooljaar kost gemiddeld 170€ in de kleuterschool, 450€ in het lager onderwijs en 1100 tot 1500€ in het secundair onderwijs. In het schoolreglement staat een lijst met (verwachte) kosten. Er staat ook hoe en wanneer een school de rekeningen naar ouders opstuurt. 
Hieronder vind je meer info over de schoolkosten en welke rechten en voordelen er hierrond zijn of wie je kan helpen om deze schoolkosten te betalen.