Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Schoolkosten

Maximumfactuur

Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos. Daarmee wordt bedoeld dat basisscholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen, alsook geen bijdragen vragen voor zaken (lesmateriaal, uitstappen, ...) die noodzakelijk zijn om de eindtermen te halen of om de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Basisscholen mogen wel een bijdrage vragen voor:

  • Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die school boeiender maken.
  • Materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die de school wel oplegt, waardoor u niet zelf naar een goedkoper alternatief kan zoeken.
  • Meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de schooluren vallen.

Basisscholen moeten zich in bovenstaande gevallen houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen

Meer informatie over de maximumfactuur, vind je op www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/schoolkosten-het-basisonderwijs.

 

Schooltoelagen

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. Om een schooltoelage te kunnen krijgen, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Vraag je je af of je in aanmerking komt voor de toelage? Hoeveel bedraagt de toelage? Hoe vraag je de toelage aan? Wanneer moet je de toelage aanvragen?

Meer informatie over de schooltoelagen vind je op: http://onderwijs.vlaanderen.be/node/2277.

 

Betaalmoeilijkheden

Kan je de schoolfactuur niet of moeilijk betalen? Vraag na op school of de kosten gespreid kunnen worden of dat er andere betaalmogelijkheden zijn.