Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Betaalbaarheid kinderopvang

Heb je recht op een belastingvoordeel als je kosten hebt voor de opvang van je kinderen? Hoe neem je deze kosten op in je belastingaangifte? Meer info hierover vind je op: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/kinderopvang/aangifte.

Sommige kinderopvanginitiatieven werken met een inkomenstarief, dat wil zeggen dat de prijs voor de kinderopvang bepaald wordt volgens je inkomen. Niet alle opvanginitiatieven werken met dit soort tarief, dus vraag dit goed na. Je moet hiervoor een attest inkomenstarief aanvragen op de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be.
In specifieke situaties kan je ook een individueel verminderd tarief aanvragen. In deze brochure vind je meer uitleg over het inkomenstarief en de situaties waarin een individueel verminderd tarief mogelijk is: http://www.kindengezin.be/img/inkomenstarief-ouders.pdf.

Organisaties die je graag helpen