Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Fiscale aftrek kinderopvang

Gaat je kind voor of na school soms naar de kinderopvang? Is je kind nog geen 14 jaar? Kijk zeker na of je eventueel recht hebt op een vermindering van je belastingen!

Voor opvanginitiatieven buiten de normale lesuren voor kinderen beneden 14 jaar of jonger dan 21 jaar bij een zware beperking, kan je een belastingvermindering krijgen.

Lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke opvanginitiatieven komen in aanmerking, zolang het gaat om initiatieven die erkend werden door je gemeente of provincie. Twijfel je of de kinderopvang van je kind in aanmerking komt voor de belastingvermindering? Vraag informatie bij je kinderopvang of contacteer het lokaal loket kinderopvang in onze regio Kinderopvang Regio Mol - Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie.

Hoe geef je de kosten aan aan de fiscus? Om je kosten te kunnen aftrekken, moet je ze kunnen bewijzen bij de belastingadministratie. Dit bewijs moet de kinderopvang jou bezorgen. Meestal doen ze dit door je een attest mee te geven waarop de kosten beschreven staan. Vraag dit attest zeker aan bij de kinderopvang. Als je dit attest ontvangen hebt, moet je het juiste bedrag van de kosten op je belastingbrief invullen en het attest erin opnemen. Zo kan de fiscus jouw belastingvermindering berekenen.

Op welk bedrag kan je belastingvermindering krijgen? Niet alle kosten komen in aanmerking voor belastingvermindering. Er is een maximumbedrag van 13,70€ (vanaf 2021) bepaald per opvangdag en per kind. Kost een dag opvang meer, krijg je op een deel van dit bedrag geen belastingvermindering. De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. Alleenstaande ouders krijgen, afhankelijk van hun inkomen, een maximale belastingvermindering van 75%.

Is je kind jonger dan 3 jaar? Je moet een keuze maken:

  • Ofwel kies je voor een verhoging van de belastingvrije som. Dit betekent het deel van uw inkomen dat niet belast wordt, groter wordt en je minder belastingen moet betalen. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt die verhoging van de belastingvrije som 610€. Hier heb je recht op als je geen gebruik wil maken van bovenstaande fiscale aftrek. Dit is aangewezen, als je geen beroepsinkomsten hebt of als je opvangkosten zo laag zijn dat de belastingvrije som je voordeliger uitkomt of als je kinderen worden opgevangen door ouders, grootouders, babysit… Kies je voor deze optie, vul je dit in op je belastingbrief.
  • Ofwel kies je ervoor om de uitgaven in te brengen voor de opvang van uw kind, zoals hierboven beschreven.

Meer informatie over de belastingvermindering bij kinderopvang of de verhoging van het belastingvrij minimum, vind je op de website https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang. Hier wordt ook uitleg gegeven over het invullen van je belastingbrief.

Organisaties die je graag helpen