Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Gezinscoachen Huis van het Kind

Aanbod

Bij de gezinscoaching van Huis van het Kind focussen we ons op (toekomstige) gezinnen waar nog geen professionele hulpverlening aanwezig is rond het gezinsfunctioneren. Een belangrijke basisvoorwaarde is dat de gezinnen op de hoogte zijn en akkoord gaan met een aanmelding bij Huis van het Kind. We gaan aan de slag met de thema’s die het gezin aanreikt: dit kan gaan over welzijn en psychische kwetsbaarheden, opvoeding gedrag of ontwikkeling, het organiseren van het huishouden, zwangerschap of geboorte, het individueel welzijn van de gezinsleden,alleenstaand ouderschap, financiën of rechtenverkenning, school, …

Komen er thema’s aan bod die niet geschikt zijn voor ons aanbod, maar waar er wel nood is aan ondersteuning? Dan proberen wij de gezinnen toe te leiden naar de juiste diensten.

Voorwaarden voor gezinsbegeleiding

 • Gezin in kwetsbare situatie
 • Gezin met kinderen tot en met 18 jaar
 • Gezin woont in Balen, Mol, Dessel of Retie
 • Het gezin is op de hoogte van de aanmelding en gaat akkoord, aangezien wij op basis van vrijwilligheid met het gezin aan de slag gaan.
 • Er is geen thuisbegeleidingsdienst aanwezig in het gezin die aan de slag kan gaan met de reden van aanmelding.

Wat kunnen onze gezinscoachen doen:

 • Brede vraagverheldering
 • In kaart brengen van rechten en gezinnen helpen tot hun rechten te komen
 • Samen met het gezin structuur aanbrengen in het gezin
 • Huisbezoeken, op maat en tempo van het gezin
 • Gezinnen toeleiden naar de juiste/nodige diensten
 • Coördinatie/afstemming van de zorg

Wat kunnen onze gezinscoachen niet doen:

 • Psychologische hulpverlening
 • Crisisbegeleiding
 • Individuele begeleiding van de kinderen binnen een gezin
 • Begeleidingen overnemen die al gebeuren door andere diensten

Procedure

Aanmeldingsformulier invullen en bezorgen aan huisvanhetkind@gemeentemol.be

De aanmelding wordt om de 2 weken besproken in het team. Indien er bijkomende vragen zijn, wordt er contact opgenomen met de aanmelder om deze te bespreken. Daarna wordt de aanmelding opnieuw besproken in het team.

Bij positief advies: de gezinscoach stemt af met de aanmelder op welke manier de ouder(s) best gecontacteerd worden om de gezinscoaching op te starten.

Bij negatief advies: de gezinscoach neemt geen contact op met het gezin. De aanmelder koppelt het advies terug.

Meer info: Huis van het Kind - huisvanhetkind@gemeentemol.be

Update April 2024

Sinds november 2023 zijn er maar 2 gezinscoachen actief. Door de vele aanmeldingen en de lagere bezetting hebben we momenteel een aanmeldingsstop. Gelieve hier rekening mee te houden. U kan ons altijd contacteren voor advies.