Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

M.I.N. Mol

M.I.N. Mol wil voor mensen in nood

- een luisterend oor zijn en begrip opbrengen voor hun verhaal

- materiële hulp aanbieden

- doorverwijzen naar officiële instanties als het nodig is

- mee op weg gaan en hen helpen om uit de spiraal van armoede te geraken.

In de kerk van Achterbos verzamelen we kleding, huishoudgerief, elektro en speelgoed.

Elke maandag- en donderdagvoormiddag staat een groep vrijwilligers klaar om alles na te

kijken, netjes te sorteren en het nadien onder de doelgroep te verdelen.

We gaan regelmatig op huisbezoek om gezinnen uit de doelgroep van dichtbij te volgen

en te luisteren naar hun noden. Hierbij ligt de focus vooral op de kinderen en de

jongeren. We willen hen motiveren en volwaardige kansen bieden om hun talenten te

kunnen ontwikkelen. We proberen hen aan te moedigen om te sporten, aan te sluiten bij

een jeugdbeweging, academie, enz.

Met een aantal projecten en evenementen willen we dit ondersteunen.

Voor de voedselbedeling verwijzen we naar Actie MIN.

Voor wie?

M.I.N. Mol bekijkt tijdens een eerste gesprek of mensen in aanmerking komen voor materiële hulp. Is dat het geval, dan betalen ze 2 euro voor het materiaal dat ze meenemen.

Wanneer?

Elke maandag- en donderdagvoormiddag.