Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Dienst Samenlevingsopbouw Mol

Er zijn verschillende sociale grondrechten waar mensen recht op hebben, zoals: erbij horen, cultuur en vrije tijd, onderwijs, gezondheid, ... Een heleboel mensen komen niet tot deze rechten omwille van verschillende redenen: ze spreken de taal niet, ze hebben geen sociaal netwerk, ze kunnen niet met de computer werken, ...

De Dienst Samenlevingsopbouw (DSO) bouwt bruggen door mensen te versterken en de samenleving toegankelijk te maken. Hiertoe zetten ze verschillende projecten op, enkele voorbeelden hiervan zijn Babbelkousje PLUS en praatpunt.

Babbelkousje PLUS

Met het project Babbelkousje PLUS willen we de Nederlandse taal stimuleren en tegelijkertijd werken aan integratie. De vrijwilligers begeleiden in eerste instantie de kinderen maar bouwen tegelijkertijd een vertrouwensrelatie op met de ouders van deze kinderen. Daardoor raken de ouders meer betrokken bij de school, de leefwereld van de kinderen en breder ook met de maatschappij.

In samenwerking met de scholen uit onze gemeente werken we aan taalstimulering bij jonge kinderen. Uit grondig overleg met de scholen blijkt dat een zeventigtal kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar extra begeleiding kunnen gebruiken op het vlak van de Nederlandse taal. We hebben voor deze doelgroep gekozen omdat dit een cruciale leeftijd is op het vlak van taalontwikkeling. Tijdens het eerste leerjaar verwerven de kinderen een grondige basis ten aanzien van de verdere schoolloopbaan.Vanaf dit jaar zal het, via de PLUS-variant, ook mogelijk zijn om twee keer per maand met een ouder van de Babbelkousleerlingen op stap te gaan. Bedoeling is dat de vrijwilliger samen met de ouder dan beslist welke activiteit er kan gedaan worden.Vrijwilligers gaan van oktober tot en met juni leerlingen begeleiden aan huis. In het PLUS-traject gaat een vrijwilliger twee maal per maand op stap met de ouders en/of het gezin van de babbelkousleerling.

Praatpunt

Praatpunt brengt mensen uit verschillende culturen samen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Veel anderstaligen die Nederlandse les volgen of gevolgd hebben, vragen tijdens hun traject om extra oefenkansen. Het Nederlands van op school is vaak niet hetzelfde als de dagdagelijkse spreektaal, bijvoorbeeld op het werk of bij de bakker. Praatpunt is een aanvullend aanbod voor mensen die de taal al op school leerden. Tijdens Praatpunt praten we samen over alledaagse dingen. Vrijwilligers helpen je spreekangst te overwinnen en correct Nederlands te spreken.

Kompas

Een taalbarrière, veel verschillende diensten en een heleboel administratieve verplichtingen maken het voor nieuwkomers niet eenvoudig om hun weg te vinden. Wanneer maatschappelijk werkers merken dat anderstalige nieuwkomers vragen hebben of extra hulp kunnen gebruiken, verwijzen ze hen door.

Een team van vrijwilligers staat elke woensdagvoormiddag klaar in een lokaaltje boven Bistro Apollon om hen wegwijs te maken.

Het Kompas maakt anderstalige nieuwkomers wegwijs in onze gemeente door hen te ontvangen en te helpen bij:

 • Hun inschrijving bij de gemeente
 • Hun inschrijving bij de mutualiteit
 • Het afsluiten van een brandverzekering
 • De inschrijving bij de kinderopvang
 • Het doorverwijzen naar Nederlandse les, inburgering en Praatpunt
 • Het wegwijs maken naar computerlessen
 • Het maken van afspraken (huisdokter, tandarts, ziekenhuis)
 • De eerste kennismaking met de dokter
 • De aansluitingen bij nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, internet)
 • Het zoeken naar een woning
 • Het overlopen van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente

Bij interesse kan je terecht bij de sociale dienst in Mol: 014 33 15 11.