Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling aan inwoners uit het arrondissement Turnhout die belemmerd worden in hun functioneren door een ernstige psychische, ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek.

We onderschrijven het principe van stepped care of getrapte zorg, wat betekent dat we eerst kiezen voor de minst ingrijpende zorg. Pas wanneer blijkt dat dit niet volstaat, worden meer gespecialiseerde interventies aangeboden. Zodoende gaan we op een bewuste manier om met ons zorgaanbod, zodat dit op de correcte manier ingezet kan worden.

Vestigingen en antennepunten

- Vestiging Geel: Technische Schoolstraat 66, 2400 Geel

- Vestiging Turnhout: Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout

- Antennepunt Herentals: Lierseweg 128, 2200 Herentals

- Antennepunt Hoogstraten: Lindendreef 12, 2320 Hoogstraten

- Antennepunt Mol: Jakob Smitslaan 22, 2400 Mol

Openingsuren

Telefonisch bereikbaar van 9.00 - 12.00 u. en van 13.00 - 16.00 u., vrijdag tot 15.00 u. Uren voor consultaties zijn ruimer, met ook aanbod avonduren.

Kostprijs

Betalend: €11, sociaal tarief €4 of €0 bij bepaalde leefsituaties (meer info op de website of via het secretariaat).

Aanmelding

Maak een afspraak. Aanmelding enkel na doorverwijzing: zie instroomprocedure voor doelgroep kinderen en jongeren op website.

Wachtlijst

Er is een wachtlijst. Gelieve contact op te nemen indien u informatie wil over de wachttijden, deze zijn verschillend per team/locatie. Bepaalde deelwerkingen kennen geen of zo goed als geen wachttijd.

Voor jongeren - 18 jaar

Personen onder 18 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen, een centrum leerlingenbegeleiding (CLB) of een betrokken hulpverlener. Een doorverwijzer kan het aanmeldingsdocument op deze website invullen en doorsturen. Het betrokken kinder- en jongerenteam zal de hulpvraag screenen en verder in kaart brengen tijdens een telefonisch contact met de cliënt.