Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Centrum Vector

 

Vector is een praktijk voor psychotherapie en psychiatrie. Onze praktijk ondersteunt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met emotionele en gedragsmoeilijkheden. Daarnaast is er een aanbod voor (jong)volwassenen, zowel voor individuen als voor koppels.

Binnen ons centrum werken we multidisciplinair. Dit wil zeggen dat we met verschillende hulpverleners in team samenwerken.

We starten steeds met een kennismakingsgesprek bij de therapeut en/of psychiater en werken een zorgtraject uit waarbij verschillende aspecten aan bod kunnen komen.

KOSTPRIJS

Betalend - zie tarieven op de website.

AANMELDING

Wanneer ouders een vraag of bezorgdheid hebben over de ontwikkeling van hun kind of jongere kunnen ze, eventueel in samenspraak met de verwijzer een aanvraag tot eerste afspraak invullen via een formulier op de website. (Jong)volwassenen kunnen ook dit formulier invullen of zich rechtstreeks tot de therapeut richten.

We starten steeds met een kennismakingsgesprek bij de therapeut (en/of psychiater). Tijdens dit gesprek luisteren we naar uw hulpvraag.

WACHTLIJST

Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Gezien we steeds de omgeving van het kind in het hulpverleningstraject betrekken, beperken we ons tot de nabije regio rond Mol.