Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Over ons

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in Balen, Dessel, Mol en Retie. Al deze organisaties werken met toekomstige ouders en met gezinnen met kinderen en jongeren tot en met 24 jaar. Samen willen we deze gezinnen zo goed mogelijk ondersteunen op vlak van opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van de kinderen. Of het nu gaat om kleine of grote vragen, om kleine of grote kinderen, de partners van het Huis van het Kind willen er zijn voor alle gezinnen.

Het Huis van het Kind is geen echt huis bij jou in de buurt, maar enerzijds een virtueel huis in de vorm van een website. Deze website laat je weten waar je terecht kan met je vragen, omdat het soms moeilijk is om de weg te vinden naar de juiste hulp en ondersteuning in de wirwar van organisaties. Verder brengt het Huis van het Kind regelmatig een heleboel organisaties samen, zodat ze elkaars werking beter leren kennen, ze meer samenwerken en ze samen initiatieven op poten zetten naargelang de noden en behoeften van gezinnen in de regio.

Sinds 2021 hebben we in onze 4 gemeenten antennepunten Huis van het Kind. Daar kan je terecht bij onze sleutelfiguren opvoedingsondersteuning, omdat we beseffen dat het leuker is om een echt gesprek te voeren. Kijk snel bij onze contactgegevens hoe je hen kan bereiken!

 

Missie

Het Huis van het Kind Balen-Dessel-Mol-Retie staat voor het realiseren van maximale gezondheids- en ontwikkelingskansen voor elk kind in de regio en voor het bevorderen van het welbevinden van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar.

Binnen het Huis van het Kind Balen-Dessel-Mol-Retie werken verschillende organisaties samen. Het aanbod dat we samen kunnen realiseren, is groter dan de som van de afzonderlijke delen: we kunnen elkaar aanvullen, door elk te doen waar we goed in zijn. Enkel zo creëren we samen een meerwaarde voor de gezinnen, kinderen en jongeren in onze regio, en voor elkaar. In het Huis van het Kind koesteren we wat vandaag goed werkt, tegelijkertijd gaan we ook op zoek naar wat morgen nog beter kan.

Het Huis van het Kind Balen-Dessel-Mol-Retie is er voor iedereen, in verhouding tot wat die nodig heeft: voor velen is dat weinig, voor sommigen is dat veel (proportioneel universalisme). Het Huis van het Kind is dan ook gekend en toegankelijk zodat iedereen zijn weg vindt. In een gezin is elk lid even belangrijk: iedereen en alles steunt er op elkaar, en een gezin staat nooit los van haar context (geïntegreerde aanpak).

Om deze missie te realiseren, vervult het Huis van het Kind Balen-Dessel-Mol-Retie een coördinerende functie voor iedereen die werkzaam is rond gezins- en opvoedingsondersteuning in de regio.

 

Visie

Het Huis van het Kind Balen-Dessel-Mol-Retie wil er zijn voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen t.e.m. 24 jaar in de regio en streeft daarbij naar …

… een betere bekendmaking van en het wegwijs maken in het bestaande aanbod aan gezins- en opvoedingsondersteuning, o.a. door het uitwerken van een website
… een meer correcte doorverwijzing en meer afgestemde zorgpaden, o.a. door een sterk netwerk van partners op te bouwen
… participatie van ouders, kinderen en jongeren
… ondersteuning dicht bij huis
… het wegwerken van bestaande drempels, o.a. in de psychologische hulpverlening voor jongeren en in de periode rond de zwangerschap
… bekendheid van en vertrouwdheid met het Huis van het Kind

 

Werkgroepen

Binnen het Huis van het Kind zijn er heel wat werkgroepen actief. Het is een manier van samenwerken en van blijvende verbinding tussen heel wat partners. 

  • Perinataal netwerk
  • Jeugd- en Welzijnsoverleg (WORM Junior)
  • Stuurgroep Jongerenwelzijn
  • Werkgroep aanbod Huis van het Kind
  • Ad hoc werkgroepen

Het Huis van het Kind heeft ook een stuurgroep waarin beleidsmatig vorm wordt gegeven aan onze werking. Hier maken de lokale besturen, de 4 OCMW's en de kernpartners deel van uit m.n. Kind en Gezin, CAW, JAC en CGG.

Wil je graag meedenken over de verdere uitbouw van ons Huis van het Kind binnen een van deze overlegmomenten? Geef dan een seintje aan dagmar.gooris@gemeentemol.be