Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Turnhout

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is een centrum waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik. Op het VK werkt een team van maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en artsen. Elke situatie die op het VK wordt aangemeld, wordt in dit team besproken. Een belangrijke opdracht van het VK is om samen met de gezinsleden en betrokken hulpverleners te werken aan een veilige thuissituatie voor ieder kind/jongere.

Openingsuren

Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 u.

Kostprijs

Gratis.

Aanmelding

Maak een afspraak. Aanmelding is enkel mogelijk na doorverwijzing.

 

Wachtlijst

Er is geen wachtlijst.