Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

AIKO (mobiele afdeling van CKG Lentekind)

Gezinnen met vragen en noden in verband met opvoeding en de relatie ouder-kind kunnen bij ons terecht voor thuisbegeleiding en Triple P training (in groep en aan huis). We proberen, samen met u, grote problemen een stap voor te zijn.

Elke gezinssituatie is anders. We zoeken tijdens de thuisbegeleiding dan ook samen naar de werkwijze die het best past bij uw gezin. De inbreng van ouders én kinderen is onmisbaar en dus het vertrekpunt van de begeleiding. We nemen eerst de tijd om zowel met ouders als met kinderen stil te staan bij wat zich in uw gezin afspeelt. We brengen in kaart wat de zorgen en valkuilen zijn. En we staan stil bij wat goed gaat. Daarna denken we samen na over wat u en de kinderen wensen te veranderen en hoe die gewenste situatie er voor jullie uit ziet. We zoeken mee naar wat jullie kunnen doen om deze gewenste situatie te bereiken en ondersteunen jullie ook bij het uitproberen van een andere manier van denken, handelen, enz… Krachten en kwaliteiten van uw gezin worden optimaal ingezet tijdens de begeleiding.

We stellen bij de start met ouders en kinderen een ondersteuningsplan op en evalueren de begeleiding regelmatig. Met andere personen of diensten die voor uw gezin belangrijk zijn, kan worden samengewerkt. Een huisbezoek duurt één à anderhalf uur. Een vaste gezinsbegeleidster heeft wekelijkse contacten met uw gezin en/of iemand uit uw netwerk. De begeleiding kan duren van enkele weken tot meerdere maanden.

Kostprijs

De thuisbegeleiding is gratis.

AIKO biedt een oudertraining aan rond positief en verbindend opvoeden. Deze is betalend, namelijk €15 voor de hele training; een sociaal tarief is wel mogelijk.

Aanmelding

Maak telefonisch of per mail een afspraak.

Wachtlijst

De wachtlijst varieert gemiddeld tussen 3 en 6 maanden.

 

Ander aanbod

Ouderschap bij echtscheiding

(T)Huiswerkbegeleiding

Oudertraining Positief en Verbindend Opvoeden - nieuwe training vanaf april 2020!

Zie folders onderaan!