Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB tijdens Corona

Gezien ook wij als CLB niet meer tot op de scholen komen en de face to face contacten op ons CLB tot een minimum moeten beperken, proberen we jullie via deze weg een hart onder de riem te steken en jullie wat tips, tools en hulplijnen te bezorgen.

Je kan ons nog wel bereiken via mail of chat.

https://www.vrijclb.be/thema/richtlijnen-coronavirus

http://www.goclbfluxus.be/

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kan naar het CLB...
... als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
... als je kind moeite of problemen heeft met leren
... voor hulp bij het kiezen van een studierichting of beroep
... als er vragen zijn over de gezondheid van je kind
... als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid
... met vragen rond inentingen

Je kind komt daarnaast ook in aanraking met het CLB...
... op medisch onderzoek
... spijbelgedrag, als je kind te vaak onwettig afwezig is op school
... voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
... om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen
... bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs
... bij een vraag naar extra ondersteuning op school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs

Iedereen kan terecht bij het CLB met zijn of haar vragen, het CLB probeert gericht door te verwijzen. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar het kind ingeschreven is.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Voor een tussenkomst van het CLB is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als het kind jonger is dan 12 jaar. Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Het CLB is nu ook te bereiken via hun chat: www.clbchat.be. De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 17.00 - 20.00 u. en woensdag van 14.00 - 20.00 u.

Medisch consult

In het basisonderwijs en in het secundair onderwijs is er een medisch onderzoek voorzien.

Schooljaar 2018-2019 is een overgangsjaar:

- In het basis onderwijs: 1ste kleuter, 1ste leerjaar. (Op vraag van ouders 2de kleuter en 6de leerjaar)

- In het secundair onderwijs: 3de leerjaar. (Op vraag van ouders 1ste leerjaar)

 Nieuwe regeling vanaf schooljaar 2019-2020:

- in het basisonderwijs: 1ste kleuters, 1ste leerjaar, 4de leerjaar, 6de leerjaar

- in het secundair onderwijs: 3de leerjaar

Meer informatie kan je vinden op de website van het CLB.

Inentingen

Welke inentingen kan je krijgen? Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. 

- 1ste leerjaar: difterie/tetanus/kinkhoest/polio

- 5de leerjaar: mazelen/bof/rubella

- 1ste SO: HPV voor meisjes

- 3de SO: tetanus/difterie/kinkhoest

CLB dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
* In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. 
* We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. 
* We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. 

Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. 

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Kostprijs

De diensten van het CLB zijn gratis.

Vrij CLB-Kempen

Edmond Van Hoofstraat 8, 2400 Mol
014 33 76 20 - mol@vclb-kempen.be
www.clb-kempen.be

CLB GO! Kempen

Smallestraat 11, 2400 Mol
014 31 18 19 - info@clbgokempen.be
www.clbgokempen.be

Openingsuren

VCLB

Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.30 u.
Donderdag bereikbaar tot 17.30u.

CLB GO!

Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 16.00 u.

Buiten openingsuren

Op afspraak.

Schoolvakanties

Open tijdens herfstvakantie, krokusvakantie en 2 dagen in de kerstvakantie, zomervakantie tot 15 juli en vanaf 16 augustus.