Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Het Lichtpunt, welzijnsschakel Balen

Het Lichtpunt is onder de koepel van Welzijnszorg een landelijke vereniging waar armen het woord nemen. Wij zijn een nuldelijns-vereniging.

1. We brengen mensen die in een kwetsbare situatie leven, samen en organiseren activiteiten. We doen gezamenlijke daguitstappen, cultuuruitstappen, knutselen, feesten, kienen, sporten, tuinieren, ... Wij hebben een jongerenwerking.

2. We geven mensen die in armoede leven een stem. We komen samen rond bepaalde thema's.

3. We werken beleidsmatig. We steunen de campagne Welzijnszorg, nemen actief deel aan het Armoedebeleid in de gemeente Balen.

4. We kunnen bemiddelen. Omdat we lid zijn van het fonds Vrijetijdsparticipatie en van het steunpunt Vakantieparticipatie, kunnen wij bemiddelen voor goedkopere uitstappen, vakanties, culturele activiteiten, ...

Openingsuren

Elke 2e, 4e en 5e woensdag van de maand van 19.00 - 21.00 u.

Kostprijs

Gratis.

Aanmelding

Maak een afspraak.

 

Wachtlijst

Er is geen wachtlijst.