Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Thuisbegeleidingsdienst De Kleine Beer

De Kleine Beer is een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkeling die (mogelijks) onder druk staat door een moeilijke start of een (vermoeden van) motorische, lichamelijke of motorisch-meervoudige handicap. De Kleine Beer ondersteunt via mobiele begeleiding.

Wat bieden wij: steun voor het netwerk van de cliënt, opvolging van ontwikkeling met tips en adviezen, opvoedingsondersteuning, informatie over het hulpverleningslandschap, voedingsbegeleiding, samenwerking met andere hulpverleners, begeleiding van de keuze i.v.m. opvang en scholen.

Typerend zijn de begeleiding aan huis, in het ziekenhuis, op school én op maat van ieder gezin. De begeleiding kan zich richten op alle aspecten die betrekking hebben op de opvoeding, ontwikkeling en leefsituatie van de betrokkenen.
De eigenheid, de privacy en de keuzes van de gebruiker en zijn familie staan centraal.

De begeleiding is vrijblijvend en kan in de hele provincie Antwerpen.

 

Openingsuren

Tijdens de kantooruren.

 

Kostprijs

€5 per uur begeleiding.
Indien er geen kinderbijslag wordt ontvangen, is een sociaal tarief mogelijk.

 

Aanmelding

Je kan telefonisch of via mail aanmelden, nadien volgt dan een kennismakingsgesprek.
Ook professionelen kunnen op deze manier aanmelden, mits akkoord van de ouders/cliënt.

 

Wachtlijst

Er is een wachtlijst.
Kinderen onder 1 jaar worden wel onmiddellijk opgestart.