Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Sleutelfiguur opvoedingsondersteuning Balen

Heb je vragen over de opvoeding van je kind(eren) en woon je in Balen? Dan kan je terecht op de sociale dienst van het OCMW Balen bij de sleutelfiguur voor opvoedingsondersteuning Stephanie Beutels (014 82 98 59, stephanie.beutels@ocmwbalen.be). Zij zal je doorverwijzen naar de juiste instantie.

Verder organiseert Stephanie infoavonden over opvoedingsthema’s, maar bijvoorbeeld ook activiteiten voor kinderen in het kader van de Week van de Opvoeding.

Ze werkt nauw samen met andere diensten en organisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld samenwerkingen met scholen om armoede bij kinderen onder de aandacht te brengen. Maar ook met de sociale dienst van het OCMW werkt zij samen om telkens het kind in beeld te brengen, een preventieve werking naar kinderen in de aandacht te houden en financiële ondersteuning te bieden naar o.a. schoolkosten en vrije tijd bij cliënten. Het uitwerken van projecten of samen met andere organisaties projecten mee uitdenken passen ook binnen deze samenwerking, bv. het project huiswerkbegeleiding voor kinderen van het eerste leerjaar.

Daarnaast behoren overleg en netwerking ook tot haar takenpakket. Ze neemt deel aan het lokaal overleg kinderopvang, de werkgroep veilige kindertijd, het jeugdwelzijnsoverleg, het subregionaal overleg opvoedingsondersteuning, …

Aanmelding

Telefonisch of per mail.