Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Sleutelfiguur opvoedingsondersteuning Dessel

 

Antennepunt Huis van het Kind Dessel

Heb je vragen over de opvoeding van je kind(eren) en woon je in Dessel? Dan kan je voor pedagogisch advies terecht bij de sleutelfiguur opvoedingsondersteuning Lore Vleugels (014 38 90 39 of 0800 14 201, huisvanhetkind@dessel.be). Je kan een afspraak maken met Lore in het antennepunt Huis van het Kind in Dessel. Daarnaast houdt Lore ook zitdagen in de buitenschoolse kinderopvang: in de Speelplaneet vind je haar de eerste donderdag van de maand van 16.00 – 17.30u. en in de Hummelhoek de derde donderdag van de maand van 16.00 – 17.30 u.

Verder organiseert Lore infoavonden over opvoedingsthema’s, maar bijvoorbeeld ook activiteiten voor kinderen in het kader van de Week van de Opvoeding.

Ze werkt nauw samen met andere diensten en organisaties. Zo biedt Lore bijvoorbeeld ondersteuning aan de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang en zit ze samen met scholen om hun overleg bij te wonen en haar functie voor te stellen aan ouders. Maar ook met de sociale dienst van het OCMW werkt zij samen om telkens het kind in beeld te brengen, een preventieve werking naar kinderen in de aandacht te houden en financiële ondersteuning te bieden naar o.a. schoolkosten en vrije tijd bij cliënten. Het uitwerken van projecten of samen met andere organisaties projecten mee uitdenken passen ook binnen deze samenwerking, bv. het project huiswerkbegeleiding voor kinderen van het eerste leerjaar.

Daarnaast behoren overleg en netwerking ook tot haar takenpakket. Ze neemt deel aan het lokaal overleg kinderopvang, Kind in Zicht, het jeugdwelzijnsoverleg, het subregionaal overleg opvoedingsondersteuning, …

Aanmelding

Telefonisch, per mail een afspraak maken in het antennepunt Huis van het Kind Dessel of tijdens de zitdagen in de buitenschoolse kinderopvang.