Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Sleutelfiguur opvoedingsondersteuning Retie

Heb je vragen over de opvoeding van je kind(eren) en woon je in Retie? Dan kan je terecht bij de sleutelfiguur opvoedingsondersteuning Hilde Maes (vanuit het OCMW; 014 38 95 37, hilde.maes@ocmwretie.be). Zij zal je doorverwijzen naar de juiste instantie.

Verder organiseert Hilde infoavonden over opvoedingsthema’s, maar bijvoorbeeld ook activiteiten voor kinderen in het kader van de Week van de Opvoeding.

Ze werkt nauw samen met andere diensten en organisaties. Zo is er bijvoorbeeld een goede samenwerking met de sociale dienst van het OCMW om telkens het kind in beeld te brengen, een preventieve werking naar kinderen in de aandacht te houden en financiële ondersteuning te bieden naar o.a. schoolkosten bij cliënten. Het uitwerken van projecten of samen met andere organisaties projecten mee uitdenken passen ook binnen deze samenwerking, bv. het project huiswerkbegeleiding voor kinderen van het eerste leerjaar.

Daarnaast behoort overleg en netwerking ook tot haartakenpakket. Ze neemt deel aan het jeugdwelzijnsoverleg, het subregionaal overleg opvoedingsondersteuning, …

Wil je meer weten over het aanbod van de gemeente Retie voor ouders, download dan snel de themafiches onderaan. Ze geven je meer informatie over

  • mama worden
  • kinderopvang
  • naar de eerste kleuterklas
  • spelen
  • gezondheid

Aanmelding

Telefonisch of per mail.