Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

VECTAMUS

Vectamus betekent ‘laten we samen dragen’.

Vectamus is sinds 2015 een samenwerkingsverband dat diagnostiek en begeleiding biedt aan kinderen en ouders uit financieel kansarme gezinnen die kampen met psychische of psychiatrische moeilijkheden. Vectamus biedt:

 •  multidisciplinaire psychiatrische (diagnostische) evaluaties van het kind
 •  systeem-en contextevaluaties en kortbegeleidingen
 •  consulterende en opvolgevaluaties
 •  oudercursussen met als thema omgaan met autisme, emotie-regulatie,...
 •  huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren die reeds in begeleiding zijn

Dit aanbod wil toegankelijk en laagdrempelig zijn. Er wordt samengewerkt met de vertrouwde hulpverleners van het gezin waardoor het gezin binnen VECTAMUS samen gedragen wordt.

De hulpverleners werken aan een verlaagd tarief. Materiaal, infrastructuur en testonderzoek worden ter beschikking geteld.

Kostprijs

Gratis (dankzij fundraising en sponsoring).

Aanmelding

Aanmelding kan ENKEL via de deelnemende partners van het project.

Voorwaarden voor aanmelding:

 • gezin in kansarmoede - alleen een financiële beperking is niet voldoende
 • het gezin kan niet terecht in het reguliere aanbod (GGZ of ander gesubsidieerd aanbod)
 • vermoeden van een psychische/psychiatrische problematiek bij ouder en/of kind
 • de aanmelder kan een duidelijk voor- en/ of natraject aanbieden voor het gezin

In begeleiding zijn bij één van de deelnemende partners van het project:

 • OCMW’s van Balen, Dessel, Mol en Retie
 • Gezinscoachen Huis van het Kind Baldemore
 • AIKO - CKG Lentekind
 • Vzw De Waaiburg
 • Vierdewereldwerking Ons Huis
 • Actie Min Mol
 • CAW De Kempen
 • Dienst Pedriatrie Heilig Hart Ziekenhuis Mol
 • Centrum Vector
 • CIG De Merode

Begeleiding vindt plaats in Centrum Vector.

Daar er momenteel meer aanmeldingsvragen zijn dan beschikbare begeleidingstijd, zijn we genoodzaakt de aanmeldingen goed te overwegen en kan het zijn dat de start van een traject uitgesteld wordt naar latere datum. We raden wel aan om aan te melden als het gezin aan de voorwaarden voldoet.

Sponsors

In 2021 en 2022 kregen wij ondersteuning van volgende sponsors, waarvoor onze grote dank:

- De Warmste Week

- Winterwandeling georganiseerd door:

 Leo’s Mol, Lions Campinia, Ladies Circle , Lions Mol Atomiq, Lions Mol-Geel en Rotary Mol

- https://samathon.be 

- Burgemeester voor het goede doel - Wim Caeyers - Mol

- Chocoladeverkoop van Familie Claes - Dewit

- Stichting Lokaal Fonds Mol

- Lions Atomiq Mol