Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Diensten- en begeleidingscentrum (DBC) Openluchtopvoeding thuisbegeleiding

De dienst thuisbegeleiding verleent opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere van 0 tot 21 jaar met (een vermoeden van) gedrags- en/of emotionele problemen (bv. ADHD, hechting, ...), autisme-spectrumstoornis al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

De dienst thuisbegeleiding biedt vrijwillige begeleiding. We vertrekken steeds vanuit de vragen van het gezin. Het doel is om ouders het gevoel te geven weer vat te krijgen op de opvoeding van hun kind. In samenspraak met het gezin kunnen we onder andere:
- (ortho-) pedagogische begeleiding geven
- stilstaan bij de communicatiepatronen en omgangsvormen in het gezin
- samenwerken met de school en andere belangrijker (hulpverleners)actoren
- het sociaal netwerk rondom het gezin versterken
- werken rond kindproblematiek.

We werken samen aan doelen die geregeld geëvalueerd worden. De hulpverlening gebeurt op een transparante manier en we gaan met iedereen op in dialoog. De begeleiders worden ondersteund door psychologen, kinderpsychiater en een verantwoordelijke.

Openingsuren

Elke weekdag van 9.00 - 12.00 u. telefonisch bereikbaar. In de namiddag is er de mogelijkheid om een bericht in te spreken op het antwoordapparaat waarna wij zo spoedig mogelijk contact zullen opnemen.

Kostprijs

€5 euro per begeleidingsuur.

Aanmelding

Telefonische aanmelding op het nummer 03 633 98 99.

 

Wachtlijst

Er is een wachtlijst.