Gemeente Huis van het Kind regio Balen-Dessel-Mol-Retie

Schakel Retie

De meeste mensen hebben het goed.
Ze hebben alle redenen om gelukkig te zijn in onze gemeente.
Helaas…vallen nog teveel mensen “uit de boot”, door werkloosheid, ziekte, financiële of familiale problemen… Voor deze mensen willen we er zijn!

Onze Missie

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van welzijnsschakels. Schakel Retie wil een warme omgeving bieden waar iedereen terecht kan, ook mensen die in het dagelijkse leven minder kansen krijgen, bijvoorbeeld door ziekte, tegenslag, scheiding, armoede, migratie... We vertrekken vanuit solidariteit en openheid voor ieders sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We maken onze omgeving bewust van het onrecht dat ontstaat ten gevolge van uitsluiting door (kans-) armoede. We werken mee aan een rechtvaardige en duurzame samenleving en aan een beleid waarin iedereen meetelt.

Schakel Retie 

Schakel Retie wil een warme omgeving bieden waar iedereen terecht kan, ook mensen die in het dagelijkse leven minder kansen krijgen, bijvoorbeeld door ziekte, tegenslag, scheiding,armoede, migratie... We organiseren ontmoetingen en activiteiten en willen zo mensen bij elkaar brengen en sociale uitsluiting tegengaan. Als je denkt dat je nood hebt aan onze groep… Of voel je je geroepen om een handje toe te steken…
Je bent van harte welkom! Aarzel niet ons te contacteren

Initiatieven

We houden een wekelijks inloopmoment en organiseren maandelijks een activiteit rond verschillende thema’s. Ook willen we de (financiëe) drempel voor deelname aan activiteiten van lokale verenigingen kleiner maken. We krijen actieve steun van het OCMW. Verder werken we samen met onder andere Actie MIN in Mol, Digidak, en met de parochie eenheid. We willen structurele problemen vb rond sociale huisvesting aanpakken, samen met alle actoren actief in de gemeente Retie.

Elke vrijdag tussen 9u30 en 11u30
Inloopmoment - Retie, Parochiehuis, Markt 8, Gratis inkom.
Elke vrijdag ochtend ben je welkom voor een babbel en een kopje koffie/thee, tussen 9u30 en 11u30. Kom kennismaken! Iedereen van harte welkom.

Financiële steun

Wil je Schakel Retie financieel steunen?
Dat kan op het rekening nummer van Schakel
Retie: BE48 7370 4905 1327
Wil je een fiscaal attest? Doe je gift op nr BE35 7755 9400 0537 met vermelding "17043
WZS Retie”, zo komt je gift b?ons terecht!